REGULAMIN PLEBISCYTU „TVPOLSAT.AWARDS”

I. Organizatorem Plebiscytu „tvpolsat.awards”, zwanego dalej Plebiscytem, jest portal tvpolsat.info, zwany dalej Organizatorem. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 03.11.2017 roku do 03.12.2017 roku do godz. 23:59.

II. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania najpopularniejszych gwiazd oraz programów i seriali emitowanych w Telewizji Polsat od 1992 do 2017 roku.

III. Uczestnikami Plebiscytu są Czytelnicy portalu tvpolsat.info, którzy głosują na ulubione gwiazdy i produkcje telewizyjne w kategoriach ogłoszonych na portalu tvpolsat.info. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Oddanie głosu przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na portalu tvpolsat.info wraz z nominacjami w każdej z nich. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:
1. Serial obyczajowy 25-lecia
2. Serial komediowy 25-lecia
3. Serial kryminalno-sensacyjny 25-lecia
4. Program rozrywkowy 25-lecia
5. Teleturniej 25-lecia
6. Program informacyjny lub publicystyczny 25-lecia
7. Event 25-lecia
8. Osobowość 25-lecia
9. Prezenter programów rozrywkowych 25-lecia
10. Prezenter informacji lub reporter 25-lecia

V. Głosowanie, o którym mowa w punkcie II niniejszego Regulaminu, przeprowadza się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie https://www.tvpolsat.info/25latpolsat/plebiscyt.php, z zastrzeżeniem, iż z jednego numeru IP można oddać maksymalnie 10 głosów (po jednym w każdej kategorii). Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana największa ilość ważnych głosów, oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.

VI. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na portalu tvpolsat.info najpóźniej 5 grudnia 2017 roku o 23:59.

VII. Wybrani zwycięzcy otrzymają statuetki „tvpolsat.awards”. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, bez głosowania Czytelników portalu tvpolsat.info, nagród specjalnych.

VIII. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail (na adres redakcja@tvpolsat.info), od 5 grudnia do 31 grudnia 2017 roku włącznie.